ÚVOD O NÁS REALIZÁCIE KONTAKT


Projekčná kancelária Ing. Jaroslava Bitarovského so sídlom v Poprade, pôsobí v oblasti stavebníctva na celom území Slovenskej republiky so zameraním na komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb.

O nás Projekčná kancelária bola založená v roku 1994 a jej hlavnou náplňou činnosti je navrhovanie a vypracovanie architektonických návrhov a kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb…

Ponuka služieb:

 • projektovanie stavieb - vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategórii Pozemné stavby.
 • statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
 • komplexná inžinierska činnosť v súvislostí s vybavením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a taktiež kolaudačného rozhodnutia
 • konzultačná činnosť a odborné poradenstvo
 • vykonávanie autorského a stavebného dozoru
 • navrhovanie interiérov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
Ponúkame spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie k uvedeným druhom stavieb, a preto dlhodobo spolupracujeme s odborníkmi v profesiách:
 • architektúra, interiér
 • statika
 • zdravotechnika
 • ústredné kúrenie a vzduchotechnika
 • elektroinštalácia a rozvody el.energie
 • inžinierske siete a stavby ( kanalizácia, voda, plyn, elektro, ČOV,... )
 • projekt organizácie výstavby,
 • požiarna ochrana
 • sadové úpravy
 • energetické posúdenie budov
 • ekonómia stavieb a rozpočet

Projektové práce vykonávame na základe autorizačného osvedčenia, pričom využívame modernú výpočtovú techniku umožňujúcu aj vizualizácie spracovávaných projektov.

Garantujeme vysokú kvalitu práce a schopnosť rýchleho riešenia akýchkoľvek problémov pred, počas a po realizácií stavby.

 

 
 
Kontakt:
Ing. Jaroslav Bitarovský
Projekčná kancelária
 
mob.: 0905 528 006
 
Sídlo:
Mládeže 1, 058 01 Poprad
 
Office:
Mnoheľova, 058 01 Poprad
» viac v sekcii kontakt «
 
 

web dizajn - © inspira 2011